Reparát                                               100,- €

Reparát PLUS                                    150,- €

Automat                                              150,- €

Generálny písomný test                      10,- €

Generálny praktický test                    50,- €

Kurz prvej pomoci                                35,- €

Jazda pred skúškou                             50,- €

PROlearning                                      400,- €

__________________________________

Poplatky za prvú skúšku*

Polícia (kolky) za 1. skúšku          33,- €

Autoškola za 1. skúšku                  30,- €

­­­­­­­­­­­­__________________________________

Poplatky za druhú skúšku*

Polícia (kolky) za 2. skúšku          8,- €

Autoškola za 2. skúšku                  30,- €

__________________________________

Poplatky za tretiu skúšku*

Polícia (kolky) za 3. skúšku          8,- €

Autoškola za 3. skúšku                  30,- €

__________________________________

*Poplatky za skúšky sú zahrnuté už v cene väčšiny kurzov.

Cenník je platný od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2022