Doplnková jazda 90                                80 €

Doplnková jazda 180                             140 €

Doplnková jazda 270                             180 €

Doplnková jazda 450                            250 €

Doplnková teória 45                                20 €

Neospravedlnený prestoj 45                  20 €

Automat                                     250 €   200 €

Generálny elektronický test                    10 €

Generálny praktický test                         50 €

Kurz prvej pomoci                          45 €  40 €

HK 96 – osobitný výcvik                       499 €

HK 96 – osobitná skúška                      299 €

A2 -> A – osobitný výcvik                     499 €

A2 -> A – osobitná skúška                    299 €

__________________________________

Poplatky za prvú skúšku*

Polícia (kolky) za 1. skúšku           33 €

Autoškola za 1. skúšku                  50 €

­­­­­­­­­­­­__________________________________

Poplatky za druhú skúšku*

Polícia (kolky) za 2. skúšku            8 €

Autoškola za 2. skúšku                 50 €

__________________________________

Poplatky za tretiu skúšku*

Polícia (kolky) za 3. skúšku            8 €

Autoškola za 3. skúšku                 50 €

__________________________________

Poplatky za štvrtú skúšku*

Polícia (kolky) za 4. skúšku            8 €

Autoškola za 4. skúšku                 50 €

__________________________________

*Poplatky za skúšky sú zahrnuté už v cene väčšiny kurzov.

Cenník je platný od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024