Reparát                                                  120 €

Reparát PLUS                                       170 €

Automat                                     199 €   149 €

Generálny písomný test                         10 €

Generálny praktický test                       50 €

Kurz prvej pomoci                         39 €  35 €

Doplnková jazda                                    60 €

Doplnková jazda PLUS                       100 €

__________________________________

Poplatky za prvú skúšku*

Polícia (kolky) za 1. skúšku           33 €

Autoškola za 1. skúšku                  30 €

­­­­­­­­­­­­__________________________________

Poplatky za druhú skúšku*

Polícia (kolky) za 2. skúšku             8 €

Autoškola za 2. skúšku                  30 €

__________________________________

Poplatky za tretiu skúšku*

Polícia (kolky) za 3. skúšku             8 €

Autoškola za 3. skúšku                  30 €

__________________________________

*Poplatky za skúšky sú zahrnuté už v cene väčšiny kurzov.

Cenník je platný od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022