Generálny elektronický test

autoskola.PRO_ucebna

Služba „Generálny elektronický test“ je určená všetkým, ktorí si chcú vyskúšať simulované podmienky písomnej záverečnej skúšky.

V rámci tejto služby získaš možnosť vyskúšať si napísať záverečný test v podmienkach, aké zažiješ pri reálnej záverečnej skúške.

Služba pozostáva z prípravy na test, samotného testu v dĺžke trvania cca 30 min. a vyhodnotenia.

10 €

Objednávka