Doplnok Generálny praktický test

50,-EUR

Doplnok Generálny praktický test je určený najmä pre záujemcov, ktorí si chcú vyskúšať simulované podmienky praktickej záverečnej skúšky.

Pri zakúpení tohto doplnku získa záujemca možnosť vyskúšať si test na autocvičisku a test v cestnej premávke v podmienkach aké zažije pri reálnej záverečnej skúške.

Doplnok pozostáva z prípravy na test, samotného testu v dĺžke trvania cca 30min. a vyhodnotenia.

Voliteľné doplnky - Auškola Žilina