Generálny praktický test

autoskola.pro_Ostatné služby

Služba „Generálny praktický test“ je pre tých, ktorí si chcú vyskúšať simulované podmienky praktickej záverečnej skúšky.

V rámci tejto služby získaš možnosť vyskúšať si test na autocvičisku a test v cestnej premávke v podmienkach, aké zažiješ pri reálnej záverečnej skúške.

Služba pozostáva z prípravy na test, samotného testu v dĺžke trvania cca 30 min. a vyhodnotenia.

50 €

Objednávka