Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti AUTOŠKOLA PRO, s. r. o. , so sídlom Vojtecha Tvrdého 777/12 010 01 Žilina , IČO: 50820281, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 67521/L (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, dátum narodenia, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom vedenia evidencie študentov, účtovných záznamov, registrácie študentov na skúšku vodičského oprávnenia. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad písomne (žiadosťou adresovanou na adresu sídla spoločnosti), elektronicky (zaslaním e-mailovej správy na adresu uvedenú nižšie) alebo osobne na adrese prevádzky autoškoly.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
 • Poskytovateľ webhostingu SK-NIC a.s.
 • Poskytovateľ účtovného systému LG-Ekon s.r.o.
 • Jednotný informačný systém v cestnej doprave,

prevádzkovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Zodpovednosť za spracovanie osobných údajov

Za zákonné spracovanie Vašich osobných údajov zodpovedá Správca. Správnym orgánom, ktorý vykonáva dozor nad činnosťou v oblasti spracovania osobných údajov na Slovensku je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť. Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené z dôvodu využitia služieb tretích strán. Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, aby umožnili základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Kategória: Potrebné

Stav súhlasu používateľa cookie pre aktuálnu doménu
Uchováva sa stav relácie používateľa vo všetkých požiadavkách na stránku. atď.

Kategória: Štatistika

Registruje sa jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. Používa sa služba Google Analytics na hodnotenie rýchlosti požiadaviek.

Registruje sa jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky.

atď.

Ďalšie formy sledovania

Google Analytics – informácie o návštevnosti stránky, analytický pohľad na správanie návštevníkov,
Google Adwords – remarketingové kódy,
Search console,
Základná demografická segmentácia,
a ďalšie formy sledovania.