Doplnková jazda 90

autosko.pro_AudiA3

Služba “Doplnková jazda 90“ ti umožní zlepšiť svoje zručnosti aj po ukončení praktických jázd zahrnutých v kurze.

V rámci tejto služby získaš od nás 90 min. praktických jázd, ktoré môžeš využiť na zdokonalenie svojich šoférskych schopností. Prípade si môžeš jeden – dva dni pred záverečnou skúškou zopakovať doteraz získané zručnosti – vedomosti z vodičského kurzu.

Doplnkovú jazdu 90“ ti určite odporúčame zakúpiť (ak ju neobsahuje tvoj vodičský kurz) aj vtedy, ak sa ti nepodarilo úspešne absolvovať záverečnú skúšku na prvý, resp. druhý pokus.

Po absolvovaní doplnkovej jazdy sa môžeš opätovne prihlásiť na ďalšiu záverečnú skúšku.

Dĺžka trvania : 90 min.

80 €

Objednávka