Doplnková jazda 180

autosko.pro_AudiA3

Služba “Doplnková jazda 180“ ti umožní zlepšiť svoje zručnosti aj po ukončení praktických jázd zahrnutých v kurze.

V rámci tejto služby získaš od nás 180 min. praktických jázd, ktoré môžeš využiť na zdokonalenie svojich šoférskych schopností. Prípadne si môžete jeden – dva dni pred záverečnou skúškou zopakovať doteraz získané zručnosti – vedomosti z vodičského kurzu.

Doplnkovú jazdu 180“ určite odporúčame zakúpiť (ak ju už neobsahuje tvoj vodičský kurz) aj vtedy ak sa ti nepodarilo úspešne absolvovať záverečnú skúšku na prvý, resp. druhý pokus.

Po absolvovaní doplnkovej jazdy ťa môžeme opätovne prihlásiť na ďalšiu záverečnú skúšku.

Dĺžka trvania : 180 min.

140 €

Objednávka