DOPLNKY POVINNÉ

Poplatok polícii (kolky) za 1. skúšku33,- EUR
Poplatok polícii (kolky) za 2. skúšku8,- EUR
Poplatok polícii (kolky) za 3. skúšku8,- EUR
Poplatok autoškole za 1. skúšku30,- EUR
Poplatok autoškole za 2. skúšku30,- EUR
Poplatok autoškole za 3. skúšku30,- EUR

Väčšina povinných doplnkov
je zahrnutá už v cene kurzov.

* Väčšina poplatkov je už zahrnutá v našich kurzoch.