Odborná spôsobilosť – preskúšanie vodičov

Odborná spôsobilosť

Preskúšanie odbornej spôsobilosti je skúška pre šoférov, ktorí žiadajú o vrátenie vodičského preukazu, ktorý bol zadržaný policajným orgánom.

Preskúšaniu v autoškole sa nevyhneš, ak máš zadržaný vodičák viac ako 2 roky nepretržite. Toto preskúšanie pozostáva z teoretickej časti (písomný test) a praktickej časti (jazda na cvičisku a jazda v cestnej premávke).

Po úspešnom preskúšaní policajným orgánom, môžeš požiadať o vrátenie vodičského preukazu.

Dĺžka trvania: 45min.

399 €