Doškoľovací kurz

Kurz pre vodičov

O5 som S5 (doškoľovací kurz) je kurz určený najmä pre neposlušných šoférov aby mali možnosť vrátenia vodičského preukazu, ktorý im bol zadržaný väčšinou policajným orgánom.

Medzi podmienky vrátenia vodičského preukazu častokrát patrí aj absolvovanie doškoľovacieho kurzu v autoškole. Kurz začína teoretickou prípravou v učebni autoškoly, po ktorej prichádza praktická časť. Po jej absolvovaní teoretickej a praktickej prípravy nasleduje skúška z odbornej spôsobilosti v prítomnosti policajného orgánu. Po úspešnom absolvovaní skúšky si vodič môže požiadať policajný orgán o vrátenie vodičského preukazu.

Dĺžka trvania: 810 min.

599,- EUR