Doškoľovací kurz

autoskola.pro_kondicny kurz

Doškoľovací kurz v autoškole je určený pre šoférov, ktorí žiadajú o vrátenie vodičského preukazu, ktorý bol zadržaný policajným orgánom.

Medzi jednu zo základných podmienok vrátenia vodičáku zvyčajne patrí práve absolvovanie doškoľovacieho kurzu v autoškole.

Ako taký doškoľovací kurz v autoškole prebieha a čo všetko obsahuje? Začíname teóriou v našej učebni autoškoly. Po nej prichádza na rad praktická časť kurzu. Tou sú jazdy na cvičisku, ale aj v cestnej premávke.

Po absolvovaní celého doškoľovacieho kurzu autoškoly nasleduje skúška z odbornej spôsobilosti, ktorá pozostáva z teoretickej časti (písomný test) a praktickej časti (jazda na cvičisku a jazda v cestnej premávke). Toto všetko je samozrejme za prítomnosti policajného orgánu. Po úspešnom absolvovaní  odbornej skúšky môžeš opäť požiadať policajný orgán o vrátenie vodičského preukazu.

Dĺžka trvania teoretickej časti: 540 min.
Dĺžka trvania praktickej časti: 270 min.

599 €