Doplnok GARANCIA

150,-EUR

Doplnok GARANCIA je určený najmä pre záujemcov, ktorí si chcú poistiť prípadný neúspech na všetkých troch skúškach a teda opakovanie celého kurzu.

Pri zakúpení tohto doplnku bude mať záujemca v prípade celkového neúspechu v prvom kurze ďalší nový kurz úplne zadarmo.
Pre uplatnenie doplnku sa záujemca zaväzuje, že vykoná ešte pred prihlásením na prvú skúšku 3x generálny písomný test na minimálny počet bodov 50.
Tak isto sa záujemca zaväzuje, že vykoná ešte pred prihlásením na každú skúšku 3x generálny praktický test.

Doplnok AUTOMAT

150,-EUR

Doplnok AUTOMAT je určený najmä pre záujemcov, ktorí chcú absolvovať celý vodičský kurz na vozidle s automatickou prevodovkou.

Doplnok odporúčame zakúpiť všetkým budúcim vodičom , ktorí budú po vodičskom kurze šoférovať vozidlo s automatickou prevodovkou. V prípade, ak by záujemca niekedy v budúcnosti potreboval šoférovať vozidlo s manuálnou prevodovkou pripravili sme pre takýchto záujemcov krátky manuálny kurz.

Doplnok EXPRES

600,-EUR

Doplnok EXPRES je určený najmä pre záujemcov, ktorí chcú absolvovať vodičský kurz v najskoršom možno termíne a ukončiť čo najskôr tento kurz.

Pri zakúpení tohto doplnku má záujemca možnosť využiť záruku ukončenia celého kurzu (bez záverečnej skúšky) do 30 dní od prvej teoretickej výučby.
Pre uplatnenie záruky doplnku sa záujemca zaväzuje, že bude k dispozícii pre teoretickú aj praktickú výučbu každý deň bez prestávky od prvej teoretickej výučby.

Doplnok INDIVIDUÁL

500,-EUR

Doplnok INDIVIDUÁL je určený najmä pre záujemcov, ktorí potrebujú maximálnu individualizáciu časov výučby vodičského kurzu.

Pri zakúpení tohto doplnku má záujemca možnosť flexibilne prispôsobovať výučbu podľa svojich časových možností. Každá hodina výučby sa dá naplánovať podľa potrieb záujemcu ale tak isto sa dá zrušiť, prípadne preplánovať na iný deň, resp. inú hodinu. Doplnok tak isto ponúka možnosť individuálnej výučby len jedného záujemcu s jedným inštruktorom.

Doplnok NONSTOP

350,-EUR

Doplnok NONSTOP je určený pre záujemcov, ktorí už majú absolvovaný kompletný počet hodín vo svojom kurze ale napriek tomu sú si stále neistí pri šoférovaní.

Pri zakúpení tohto doplnku má záujemca možnosť naďalej trénovať a zdokonaľovať svoje šoférske schopnosti až do bodu, pokiaľ si nebude sám sebou naozaj istý. V zapätí bude záujemca prihlásený na záverečnú skúšku.

Doplnok ponúkame aj pre záujemcov, ktorí by si chceli naďalej užívať šoférovanie na našich prémiových vozidlách: Audi alebo BMW.

Doplnok REPARÁT

150,-EUR

Doplnok REPARÁT je určený pre záujemcov, ktorí boli neúspešní na prvej alebo druhej záverečnej skúške.

Pri zakúpení tohto doplnku má záujemca možnosť pred opätovnou záverečnou skúškou absolvovať ďalšiu praktickú výučbu (jazdy) v trvaní 450min. Naďalej môže teda trénovať a zdokonaľovať svoje šoférske schopnosti.

Po absolvovaní doplnku bude záujemca opätovne prihlásený na záverečnú skúšku.

Doplnok REPARÁT LIGHT

100,-EUR

Doplnok REPARÁT LIGHT je určený pre záujemcov, ktorí boli neúspešní na prvej alebo druhej záverečnej skúške.

Pri zakúpení tohto doplnku má záujemca možnosť pred opätovnou záverečnou skúškou absolvovať ďalšiu praktickú výučbu (jazdy) v trvaní 270min. Naďalej môže teda trénovať a zdokonaľovať svoje šoférske schopnosti.

Po absolvovaní doplnku bude záujemca opätovne prihlásený na záverečnú skúšku.

Doplnok PRO´learning

400,-EUR

Doplnok PRO´learning je elektronická učebnica určená najmä pre záujemcov, ktorí chcú mať všetky učebné materiálny na jenom mieste, v elektronickej podobe a najlepšie vždy k dispozícii.

Pri zakúpení tohto doplnku získa záujemca prístup k rozsiahlym, veľmi kvalitne spracovaným výučbovým materiálom, videám či skúšobným testom.

Zároveň pri zakúpení doplnku záujemca získa zľavu na kurz v hodnote ceny PRO´learningu.

Doplnok Generálny písomný test

10,-EUR

Doplnok Generálny písomný test je určený najmä pre záujemcov, ktorí si chcú vyskúšať simulované podmienky písomnej záverečnej skúšky.

Pri zakúpení tohto doplnku získa záujemca možnosť vyskúšať si napísať záverečný test v podmienkach aké zažije pri reálnej záverečnej skúške.

Doplnok pozostáva z prípravy na test, samotného testu v dĺžke trvania cca 20min. a vyhodnotenia.

Doplnok Generálny praktický test

50,-EUR

Doplnok Generálny praktický test je určený najmä pre záujemcov, ktorí si chcú vyskúšať simulované podmienky praktickej záverečnej skúšky.

Pri zakúpení tohto doplnku získa záujemca možnosť vyskúšať si test na autocvičisku a test v cestnej premávke v podmienkach aké zažije pri reálnej záverečnej skúške.

Doplnok pozostáva z prípravy na test, samotného testu v dĺžke trvania cca 30min. a vyhodnotenia.

Doplnok Kurz prvej pomoci

35,-EUR

Doplnok Kurz prvej pomoci je potrebný pre všetkých záujemcov, aby mohli byť prihlásení na záverečnú skúšku. Zákonná podmienka prihlásenia je absolvovanie tohto kurzu s úspešnou záverečnou skúškou.

Pri zakúpení tohto doplnku získa záujemca špeciálny kurz prvej pomoci, ktorého cieľom je zachrániť ľudský život v prípade vážneho poranenia napr. pri dopravnej nehode.
Naučíme Vás ako postupovať pri jednotlivých zraneniach, s ktorým sa môžete v živote stretnúť.

Kurz trvá cca 8h a je realizovaný v priestoroch autoškoly pod dozorom profesionálneho vysokokvalifikovaného lektora.