Doplnok REPARÁT LIGHT

100,-EUR

Doplnok REPARÁT LIGHT je určený pre záujemcov, ktorí boli neúspešní na prvej alebo druhej záverečnej skúške.

Pri zakúpení tohto doplnku má záujemca možnosť pred opätovnou záverečnou skúškou absolvovať ďalšiu praktickú výučbu (jazdy) v trvaní 270min. Naďalej môže teda trénovať a zdokonaľovať svoje šoférske schopnosti.

Po absolvovaní doplnku bude záujemca opätovne prihlásený na záverečnú skúšku.

Voliteľné doplnky - Auškola Žilina