Doplnok Generálny písomný test

10,-EUR

Doplnok Generálny písomný test je určený najmä pre záujemcov, ktorí si chcú vyskúšať simulované podmienky písomnej záverečnej skúšky.

Pri zakúpení tohto doplnku získa záujemca možnosť vyskúšať si napísať záverečný test v podmienkach aké zažije pri reálnej záverečnej skúške.

Doplnok pozostáva z prípravy na test, samotného testu v dĺžke trvania cca 20min. a vyhodnotenia.

Voliteľné doplnky - Auškola Žilina