Zľavnený LIGHT (ZŤP, študent, dôchodca)

757,- EUR 707,- EUR

Zľavnený LIGHT kurz obsahuje :

 • Teoretická výučba v trvaní 1440 minút
 • Praktická výučba v trvaní 1710 minút
 • Praktická údržba v trvaní 45 minút

Zľavnený LIGHT kurz taktiež obsahuje voliteľné a povinné doplnky :

 • Elektronická učebnica PRO´learning
 • Generálny písomný test v počte 3 ks ( absolvovanie dobrovoľné )
 • Praktická výučba na vozidle s automatickou prevodovkou v trvaní 90 minút
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 1. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 2. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 3. skúškou v trvaní 90 minút

Zľavnený LIGHT kurz môže taktiež obsahovať voliteľné doplnky :

 • Doplnok AUTOMAT
 • Doplnok NONSTOP
 • Doplnok REPARÁT LIGHT
 • Kurz prvej pomoci
 • Generálny praktický test

Zľavnený LIGHT kurz musí obsahovať povinné doplnky :

 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 3. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 3. skúšky
Autoškola Žilina pre nevodičov