Odborná spôsobilosť

Dĺžka trvania 45 min.

Odborná spôsobilosť je skúška určená najmä pre neposlušných šoférov aby mali možnosť vrátenia vodičského preukazu, ktorí majú zadržaný z pravidla viac ako 2roky nepretržite. Skúška v prítomnosti policajného orgánu pozostáva z teoretickej časti (test) a praktickej časti (autocvičiská, jazdy v premávke). Po úspešnom absolvovaní skúšky si vodič môže požiadať policajný orgán o vrátenie vodičského preukazu.

399,- EUR