Novinky na cestách

Kurz pre vodičov

Novinky na cestách kurz pre vodičov je určený najmä pre záujemcov, ktorí šoférujú pravidelne ale aj príležitostne.

Bohužiaľ na rýchle neustále zmeny dopravnej legislatívy, vývoj technológii, novinky v bezpečnosti, či zahusťovanie cestnej infraštruktúry nie sú pripravení. Vodiči sami nestíhajú reagovať na všetky tieto zmeny a preto ponúkame doplnenie týchto vedomostí krátkou, výstižnou teoretickou výučbou v školiacich priestoroch autoškoly, prípadne v priestoroch zamestnávateľa.

Dĺžka trvania: 90 min.

49,- EUR