Automatický PROfík

Kurz pre vodičov

Automatický PROfík je určený najmä pre záujemcov, ktorí ovládajú jazdu na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou ale neovládajú, nemajú skúsenosť s automatickou prevodovkou.

Naučíme vás základné pravidlá ako správne a bezpečne jazdiť na vozidle s automatickou prevodovkou. Vysvetlíme vám, čo je vhodné a čo nie je vhodné pri vozidlách s automatickou prevodovkou. Kurz začína krátkou, výstižnou teoretickou prípravou v učebni autoškoly, po ktorej prichádza praktická časť vo vozidle s automatickou prevodovkou v reálnej premávke.

Dĺžka trvania: 90 min.

99,-EUR