Rozhodli sme sa, že kvalitu našich služieb Vám predstavíme za priemernú cenu, ktorú nájdete v autoškolách v Žiline. Pre všetky vyplnené nezáväzné objednávky od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 budú platiť nasledovné zľavnené ceny.

Všetky kurzy môžete mať u nás aj na splátky.

DOPLNKY POVINNÉ

Poplatok polícii (kolky) za 1. skúšku33,- EUR
Poplatok polícii (kolky) za 2. skúšku8,- EUR
Poplatok polícii (kolky) za 3. skúšku8,- EUR
Poplatok autoškole za 1. skúšku30,- EUR
Poplatok autoškole za 2. skúšku30,- EUR
Poplatok autoškole za 3. skúšku30,- EUR
Poplatok za jazdu pred 1. skúškou50,- EUR
Poplatok za jazdu pred 2. skúškou50,- EUR
Poplatok za jazdu pred 3. skúškou50,- EUR

Väčšina povinných doplnkov
je zahrnutá už v cene kurzov.

* (ZŤP, študent, dôchodca)