Zaparkovaný

150,-EUR

Dĺžka trvania 180 min.

Zaparkovaný kurz pre vodičov je určený najmä pre záujemcov, ktorí ovládajú jazdu na motorovom vozidle ale majú problém s parkovaním vozidla. Naučíme Vás všetky situácie, ktoré môžu nastať pri kolmom, pozdĺžnom či šikmom parkovaní. Kurz začína teoretickou prípravou v učebni autoškoly, po ktorej prichádza praktická časť vo vozidle na autocvičisku. V druhej polovici kurzu prebieha tréning na reálnom parkovisku medzi reálne prekážky.

Automatický

99,-EUR

Dĺžka trvania 90 min.

Automatický kurz pre vodičov je určený najmä pre záujemcov, ktorí ovládajú jazdu na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou ale neovládajú, nemajú skúsenosť s automatickou prevodovkou. Naučíme Vás základné pravidlá ako správne a bezpečne jazdiť na vozidle s automatickou prevodovkou. Vysvetlíme Vám, čo je vhodné a čo nie je vhodné pri vozidlách s automatickou prevodovkou. Kurz začína krátkou, výstižnou teoretickou prípravou v učebni autoškoly, po ktorej prichádza praktická časť vo vozidle s automatickou prevodovkou v reálnej premávke.

Manuálny

99,- EUR

Dĺžka trvania 90 min.

Manuálny kurz pre vodičov je určený najmä pre záujemcov, ktorí ovládajú jazdu na motorovom vozidle s automatickou prevodovkou ale neovládajú , nemajú skúsenosti, prípadne nemajú ani vodičské oprávnenie na vozidlo s manuálnou prevodovkou. Naučíme Vás základné pravidlá ako správne a bezpečne jazdiť na vozidle s manuálnou prevdovkou. Vysvetlíme Vám hlavne ako správne ovládať všetky tri pedále, tak isto čo je vhodné pri vozidle s manuálnou prevodovkou.

O5 som S5

599,- EUR

Dĺžka trvania 810 min.

O5 som S5 (doškoľovací kurz) je kurz určený najmä pre neposlušných šoférov aby mali možnosť vrátenia vodičského preukazu, ktorý im bol zadržaný väčšinou policajným orgánom. Medzi podmienky vrátenia vodičského preukazu častokrát patrí aj absolvovanie doškoľovacieho kurzu v autoškole. Kurz začína teoretickou prípravou v učebni autoškoly, po ktorej prichádza praktická časť. Po jej absolvovaní teoretickej a praktickej prípravy nasleduje skúška z odbornej spôsobilosti v prítomnosti policajného orgánu. Po úspešnom absolvovaní skúšky si vodič môže požiadať policajný orgán o vrátenie vodičského preukazu.

Novinky na cestách

99,- EUR

Dĺžka trvania 90 min.

Novinky na cestách kurz pre vodičov je určený najmä pre záujemcov, ktorí šoférujú pravidelne ale aj príležitostne. Bohužiaľ na rýchle neustále zmeny dopravnej legislatívy, vývoj technológii, novinky v bezpečnosti, či zahusťovanie cestnej infraštruktúry nie sú pripravení. Vodiči sami nestíhajú reagovať na všetky tieto zmeny a preto ponúkame doplnenie týchto vedomostí krátkou, výstižnou teoretickou výučbou v školiacich priestoroch autoškoly, prípadne v priestoroch zamestnávateľa.

Kondičný

199,- EUR

Dĺžka trvania 450 min.

Kondičný kurz pre vodičov je určený najmä pre záujemcov, ktorí už vlastnia vodičský preukaz, napriek tomu sú si neistý pri šoférovaní a chceli by svoje zručnosti zlepšiť. Tento kurz odporúčame ak ste už dlhšiu dobu nešoférovali motorové vozidlo, prípadne ste získali vodičský preukaz mimo územia EÚ, kde môžu byť trochu rozdielne pravidlá cestnej premávky. V kurze Vás naučíme všetko od základov cez dôležité legislatívne zmeny až po najmodernejšie trendy v doprave. Kurz začína teoretickou prípravou v učebni autoškoly, po ktorej prichádza praktická časť na autocvičisku vo vozidle. Po zvládnutí základných úkonov prechádza výcvik do reálnej premávky, kde Vás naučíme ako správne, bezpečne parkovať, cúvať, rozbiehať sa do kopca a mnoho ďalších zručností. Ako jediný na trhu ponúkame možnosť absolvovať celý kurz na vozidle s automatickou prevodovkou.

Kondičný anglický

399,- EUR

Dĺžka trvania 450 min.

Kondičný anglický kurz pre vodičov je určený najmä pre záujemcov, ktorí neovládajú plynulo slovenský jazyk, vlastnia vodičský preukaz, napriek tomu sú si neistý pri šoférovaní. Tento kurz taktiež odporúčame ak ste už dlhšiu dobu nešoférovali, prípadne ste získali vodičský preukaz mimo územia EÚ, kde môžu byť trochu rozdielne pravidlá cestnej premávky. V kurze Vás naučíme všetko od základov cez dôležité legislatívne zmeny až po najmodernejšie trendy v doprave. Kurz začína teoretickou prípravou v učebni autoškoly, po ktorej prichádza praktická časť na autocvičisku vo vozidle. Po zvládnutí základných úkonov prechádza výcvik do reálnej premávky, kde Vás naučíme ako správne, bezpečne parkovať, cúvať, rozbiehať sa do kopca a mnoho ďalších zručností. Ako jediný na trhu ponúkame možnosť absolvovať celý kurz na vozidle s automatickou prevodovkou.

Odborná spôsobilosť

399,- EUR

Dĺžka trvania 45 min.

Odborná spôsobilosť je skúška určená najmä pre neposlušných šoférov aby mali možnosť vrátenia vodičského preukazu, ktorí majú zadržaný z pravidla viac ako 2roky nepretržite. Skúška v prítomnosti policajného orgánu pozostáva z teoretickej časti (test) a praktickej časti (autocvičiská, jazdy v premávke). Po úspešnom absolvovaní skúšky si vodič môže požiadať policajný orgán o vrátenie vodičského preukazu.