Štandardný

858,-EUR

Štandardný kurz obsahuje :

 • Teoretická výučba v trvaní 1440 min.
 • Praktická výučba v trvaní 1710 min.
 • Praktická údržba v trvaní 45 min.

Štandardný kurz taktiež obsahuje voliteľné a povinné doplnky:

 • Elektronická učebnica PRO´learning
 • Generálny písomný test v počte 3 ks (absolvovanie dobrovoľné)
 • Generálny praktický test v počte 1 ks (absolvovanie dobrovoľné)
 • Praktická výučba na vozidle s aut.prevodovkou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 1. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 2. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 3. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 3. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 3. skúšky

Štandardný kurz môže taktiež obsahovať voliteľné doplnky:

 • Doplnok GARANCIA
 • Doplnok EXPRES
 • Doplnok INDIVIDUÁL
 • Doplnok AUTOMAT
 • Doplnok NONSTOP
 • Doplnok REPARÁT
 • Kurz prvej pomoci

Štandardný kurz musí obsahovať povinné doplnky:

 • Žiadne doplnky

Zľavnený (študent, ZŤP, dôchodca)

808,-EUR

Zľavnený kurz obsahuje:

 • Teoretická výučba v trvaní 1440 min.
 • Praktická výučba v trvaní 1710 min.
 • Praktická údržba v trvaní 45 min.

Zľavnený kurz taktiež obsahuje voliteľné a povinné doplnky :

 • Elektronická učebnica PRO´learning
 • Generálny písomný test v počte 3 ks (absolvovanie dobrovoľné)
 • Generálny praktický test v počte 1 ks (absolvovanie dobrovoľné )
 • Praktická výučba na vozidle s aut.prevodovkou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 1. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 2. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 3. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 3. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 3. skúšky

Zľavnený kurz môže taktiež obsahovať voliteľné doplnky :

 • Doplnok GARANCIA
 • Doplnok EXPRES
 • Doplnok INDIVIDUÁL
 • Doplnok AUTOMAT
 • Doplnok NONSTOP
 • Doplnok REPARÁT
 • Kurz prvej pomoci

Zľavnený kurz musí obsahovať povinné doplnky :

 • Žiadne doplnky

Štandardný LIGHT

696,- EUR

Štandardný LIGHT kurz obsahuje :

 • Teoretická výučba v trvaní 1440 min.
 • Praktická výučba v trvaní 1710 min.
 • Praktická údržba v trvaní 45 min.

Štandardný LIGHT kurz taktiež obsahuje voliteľné a povinné doplnky :

 • Elektronická učebnica PRO´learning
 • Generálny písomný test v počte 3 ks ( absolvovanie dobrovoľné )
 • Praktická výučba na vozidle s automatickou prevodovkou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 3. skúškou v trvaní 90 min.

Štandardný LIGHT kurz môže taktiež obsahovať voliteľné doplnky :

 • Doplnok AUTOMAT
 • Doplnok NONSTOP
 • Doplnok REPARÁT LIGHT
 • Kurz prvej pomoci
 • Generálny praktický test

Štandardný LIGHT kurz musí obsahovať povinné doplnky :

 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 1. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 2. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 3. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 3. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 3. skúšky

Zľavnený LIGHT (študent, ZŤP, dôchodca)

656,- EUR

Zľavnený LIGHT kurz obsahuje :

 • Teoretická výučba v trvaní 1440 min.
 • Praktická výučba v trvaní 1710 min.
 • Praktická údržba v trvaní 45 min.

Zľavnený LIGHT kurz taktiež obsahuje voliteľné a povinné doplnky :

 • Elektronická učebnica PRO´learning
 • Generálny písomný test v počte 3 ks ( absolvovanie dobrovoľné )
 • Praktická výučba na vozidle s automatickou prevodovkou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 3. skúškou v trvaní 90 min.

Zľavnený LIGHT kurz môže taktiež obsahovať voliteľné doplnky :

 • Doplnok AUTOMAT
 • Doplnok NONSTOP
 • Doplnok REPARÁT LIGHT
 • Kurz prvej pomoci
 • Generálny praktický test

Zľavnený LIGHT kurz musí obsahovať povinné doplnky :

 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 1. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 2. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 3. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 3. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 3. skúšky

Exkluzívny

1599,- EUR

Exkluzívny kurz obsahuje :

 • Teoretická výučba v trvaní 1440 min.
 • Praktická výučba v trvaní 1710 min.
 • Praktická údržba v trvaní 45 min.

Exkluzívny kurz taktiež obsahuje voliteľné a povinné doplnky :

 • Doplnok GARANCIA
 • Doplnok EXPRES
 • Doplnok INDIVIDUÁL
 • Doplnok AUTOMAT
 • Doplnok REPARÁT LIGHT
 • Kurz prvej pomoci
 • Elektronická učebnica PRO´learning
 • Generálny písomný test v počte 3ks (absolvovanie povinné)
 • Generálny praktický test v počte 3 ks (absolvovanie povinné)
 • Praktická výučba na vozidle s automatickou prevodovkou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 1. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 2. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 3. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 3. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 3. skúšky

Exkluzívny kurz môže taktiež obsahovať voliteľné doplnky :

 • Doplnok NONSTOP
 • Doplnok REPARÁT

Exkluzívny kurz musí obsahovať povinné doplnky :

 • Žiadne doplnky

Expresný

1499,- EUR

Expresný kurz obsahuje :

 • Teoretická výučba v trvaní 1440 min.
 • Praktická výučba v trvaní 1710 min.
 • Praktická údržba v trvaní 45 min.

Expresný kurz taktiež obsahuje voliteľné a povinné doplnky :

 • Doplnok EXPRES
 • Doplnok REPARÁT LIGHT
 • Kurz prvej pomoci
 • Elektronická učebnica PRO´learning
 • Generálny písomný test v počte 3 ks ( absolvovanie dobrovoľné )
 • Generálny praktický test v počte 1 ks (absolvovanie dobrovoľné )
 • Praktická výučba na vozidle s automatickou prevodovkou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 1. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 2. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 3. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 3. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 3. skúšky

Expresný kurz môže taktiež obsahovať voliteľné doplnky :

 • Doplnok GARANCIA
 • Doplnok INDIVIDUÁL
 • Doplnok AUTOMAT
 • Doplnok NONSTOP
 • Doplnok REPARÁT

Expresný kurz musí obsahovať povinné doplnky :

 • Žiadne doplnky

Individuálny

1399,- EUR

Individuálny kurz obsahuje :

 • Teoretická výučba v trvaní 1440 min.
 • Praktická výučba v trvaní 1710 min.
 • Praktická údržba v trvaní 45 min.

Individuálny kurz taktiež obsahuje voliteľné a povinné doplnky :

 • Doplnok INDIVIDUÁL
 • Doplnok REPARÁT LIGHT
 • Kurz prvej pomoci
 • Elektronická učebnica PRO´learning
 • Generálny písomný test v počte 3 ks ( absolvovanie dobrovoľné )
 • Generálny praktický test v počte 1 ks (absolvovanie dobrovoľné )
 • Praktická výučba na vozidle s automatickou prevodovkou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 1. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 2. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 3. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 3. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 3. skúšky

Individuálny kurz môže taktiež obsahovať voliteľné doplnky :

 • Doplnok GARANCIA
 • Doplnok EXPRES
 • Doplnok AUTOMAT
 • Doplnok NONSTOP
 • Doplnok REPARÁT

Individuálny kurz musí obsahovať povinné doplnky :

 • Žiadne doplnky

Nekonečný

1299,- EUR

Nekonečný kurz obsahuje :

 • Teoretická výučba v trvaní 1440 min.
 • Praktická výučba v trvaní 1710 min.
 • Praktická údržba v trvaní 45 min.

Nekonečný kurz taktiež obsahuje voliteľné a povinné doplnky :

 • Doplnok NONSTOP
 • Doplnok REPARÁT LIGHT
 • Kurz prvej pomoci
 • Elektronická učebnica PRO´learning
 • Generálny písomný test v počte 3 ks ( absolvovanie dobrovoľné )
 • Generálny praktický test v počte 1 ks (absolvovanie dobrovoľné )
 • Praktická výučba na vozidle s automatickou prevodovkou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 1. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 2. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 3. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 3. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 3. skúšky

Nekonečný kurz môže taktiež obsahovať voliteľné doplnky :

 • Doplnok GARANCIA
 • Doplnok EXPRES
 • Doplnok INDIVIDUÁL
 • Doplnok AUTOMAT
 • Doplnok REPARÁT

Nekonečný kurz musí obsahovať povinné doplnky :

 • Žiadne doplnky

Garantovaný

999,- EUR

Garantovaný kurz obsahuje :

 • Teoretická výučba v trvaní 1440 min.
 • Praktická výučba v trvaní 1710 min.
 • Praktická údržba v trvaní 45 min.

Garantovaný kurz taktiež obsahuje voliteľné a povinné doplnky :

 • Doplnok GARANCIA
 • Doplnok REPARÁT LIGHT
 • Kurz prvej pomoci
 • Elektronická učebnica PRO´learning
 • Generálny písomný test v počte 3 ks ( absolvovanie povinné )
 • Generálny praktický test v počte 3 ks (absolvovanie povinné )
 • Praktická výučba na vozidle s automatickou prevodovkou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 1. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 2. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok za doplnkovú jazdu pred 3. skúškou v trvaní 90 min.
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok polícii (kolky) za vykonanie 3. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 1. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 2. skúšky
 • Poplatok autoškole za vykonanie 3. skúšky

Garantovaný kurz môže taktiež obsahovať voliteľné doplnky :

 • Doplnok EXPRES
 • Doplnok INDIVIDUÁL
 • Doplnok AUTOMAT
 • Doplnok NONSTOP
 • Doplnok REPARÁT

Garantovaný kurz musí obsahovať povinné doplnky :

 • Žiadne doplnky

Bezpečne na cestách

99,- EUR

Bezpečne na cestách obsahuje :

 • Teoretická výučba v trvaní 90 min.

Bezpečne na cestách, kurz pre nevodičov, je určený najmä pre záujemcov, ktorí nemajú ešte vodičský preukaz a nemajú ani vedomosti o pravidlách cestnej premávky. Nevodiči veľa krát neovládajú ani základné dopravné pravidlá. Preto ponúkame krátky, špeciálny školiaci kurz pre cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov či chodcov, kde Vás naučíme aspoň tie najdôležitejšie pravidlá pre vašu bezpečnosť.