Rozhodli sme sa, že kvalitu našich služieb Vám predstavíme za priemernú cenu, ktorú nájdete v autoškolách v Žiline. Pre všetky vyplnené nezáväzné objednávky od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 budú platiť nasledovné zľavnené ceny.

Všetky kurzy môžete mať u nás aj na splátky.

DOPLNKY POVINNÉ

Poplatok polícii (kolky) za 1. skúšku    33,- EUR
Poplatok polícii (kolky) za 2. skúšku      8,- EUR
Poplatok polícii (kolky) za 3. skúšku      8,- EUR
Poplatok autoškole za 1. skúšku            30,- EUR
Poplatok autoškole za 2. skúšku           30,- EUR
Poplatok autoškole za 3. skúšku           30,- EUR
Poplatok za jazdu pred 1. skúškou        50,- EUR
Poplatok za jazdu pred 2. skúškou       50,- EUR
Poplatok za jazdu pred 3. skúškou       50,- EUR

Väčšina povinných doplnkov je zahrnutá už v cene kurzov.